Camí J, Martínez LM. For neuroscience, magic opens a doorway to multiple realities.   Psyche; 2022. 

Camí J, Martínez LM. The Illusionist Brain: The Neuroscience of Magic.   Princeton: Princeton University Press; 2022.  

Camí J¿Cómo percibimos la realidad?   La Maleta de Portbou 2022; 51:1-16.  Download PDF

Camí JLes bones pràctiques científiques en temps de pandèmia.    Annals de Medicina 2022; 105(1):18-9.  Download PDF

Camí JLa ciencia y los científicos en tiempos de pandemia.   La Maleta de Portbou 2021; 45:21-33.  Download PDF

Camí JBases cognitives de l'il·lusionisme.   Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Secció de Ciències Biològiques; 2021.  Download PDF

Bestué D, Martínez LM, Gomez-Marín A, Gea MA, Camí JLong-term memory of real-world episodes is independent of recency effects: magic tricks as ecological tasks.   Heliyon 2020;6(10): e05260.  Download PDF

Camí J, Gomez-Marin A, Martínez LM. On the Cognitive Bases of Illusionism.   PeerJ 2020; 8:e9712. DOI 10.7717/peerj.9712  Download PDF

Gomez-Marin A, Martínez LM, Camí JScience as Magic.   Organisms. Journal of Biological Sciences 2020; 4:90-101.  Download PDF

Camí J.  La experiencia mágica. Una perspectiva desde la neurociencia.   La Maleta de Portbou 2020; 41:1-14.  Download PDF

Camí J, Martínez LM. El cerebro ilusionista: La neurociencia detrás de la magia.   Barcelona: RBA Libros; 2020. 

Zaghi-Lara R, Gea MA, Camí J, Martínez LM, Gómez-Marín A. Playing magic tricks to deep neural networks untangles human deception. 2019.   Available at: harxiv.org/abs/1908.07446. 

Rojas S, Brugulat-Serrat A, Bargalló N, Minguillón C, Tucholka A, Falcon C, Carvalho A, Morán S, Esteller M, Gramunt N, Fauria K, Camí J, Molinuevo JL, Gispert JD. Higher prevalence of cerebral white matter hyperintensities in homozygous APOE-ɛ4 allele carriers aged 45-75: Results from the ALFA study.   J Cereb Blood Flow Metab 2018; Feb;38(2):250-61.  Download PDF

Molinuevo JL, Camí J, Carné X, Carrillo MC, Georges J, Isaac MB, Khachaturian Z, Kim SY, Morris JC, Pasquier F, Ritchie C, Sperling R, Karlawish J. Ethical challenges in preclinical Alzheimer's disease observational studies and trials: Results of the Barcelona summit.   Alzheimers Dement 2016; May;12(5):614-22.  Download PDF

Molinuevo JL, Gramunt N, Gispert JD, Fauria K, Esteller M, Minguillon C, Sánchez-Benavides G, Huesa G, Morán S, Dal-Ré R, Camí JThe ALFA project: a research platform to identify early pathophysiological features of Alzheimer's disease.   Alzheimer’s & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions 2016; 2(2): p. 82-92.  Download PDF

Farré M, Tomillero A, Pérez-Mañá C, Yubero S, Papaseit E, Roset PN, Pujadas M, Torrens M, Camí J, de la Torre R. Human pharmacology of 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA, ecstasy) after repeated doses taken 4 h apart Human pharmacology of MDMA after repeated doses taken 4 h apart.   Eur Neuropsychopharmacol 2015; 25(10):1637 - 49.  Download PDF

Camí JPrevención, un nuevo paradigma para vencer al Alzheimer.   Revista de Ciencias y Humanidades. Nº. 13. Madrid: Fundación Ramón Areces; 2015.  Download PDF

Gramunt N, Buschke H, Sánchez-Benavides G, Lipton RB, Peña-Casanova J, Diéguez-Vide F, Masramon X, Gispert JD, Fauria K, Camí J, Molinuevo JL. Reference Data of the Spanish Memory Binding Test in a Midlife Population from the ALFA STUDY (Alzheimer’s and Family).   J Alzheimers Dis 2015; 48: 613–25.  Download PDF

Mendez-Vasquez, RI; Sunen-Pinyol, E; Pons, JMV; Cami, JTop cited papers and authors in the field of Biomedicine in Spain, 1997-2011. Barcelona, 2014.   Available at: https://researchmarks.com/topcited 

Camí JL’encaix i les responsabilitats del públic i del privat per impulsar la recerca, el desenvolupament i la innovació. En: Ramoneda J (Coord.). La reforma de la democràcia espanyola. Les dimensions polítiques de la crisi.   Barcelona: Cercle d’Economia 2014; 84-95.  Download PDF

Camí JPerspectiva desde una fundación científica: la Fundación Pasqual Maragall.   En: Bigorra J, Bosch F (Coord.) Filantropía en Investigación e Innovación Biosanitaria en Cataluña. Cuadernos de la Fundación Dr. Antonio Esteve. Nº. 30. Barcelona: Fundación Dr. Antonio Esteve; 2014; 13-5. 

Peiró AM, Farré M, Roset PN, Carbó M, Pujadas J, Torrens M, Camí J, De la Torre R. Human Pharmacology of 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA, ecstasy) after repeated doses taken 2 h apart.   Psychopharmacology 2013; 225(4): 883-93.  Download PDF

Camí JQui finança la ciència?.   Valors 2012; març (91): 18.  Download PDF

Dal-Ré R, Sunyer J, Carné X, Camí J¿Es necesario modificar la normativa sobre investigaciones médicas en las que los medicamentos no son el objetivo de estudio?   Med Clin (Barc) 2012; 138(2): 88-9.  Download PDF

Camí JLa Biomedicina del segle XXI: nous paradigmes i noves responsabilitats dels científics.   Treballs de la Societat Catalana de Biologia 2012; Vol. 63: 333-47.  Download PDF

Méndez-Vásquez RI, Suñén-Pinyol E, Cervelló R, Camí JCaracterización bibliométrica de la producción bibliográfica de los grupos de investigación cardio-cerebrovascular, España 1996-2004. Rev Esp Cardiología 2012; 65: 642-50.   Available at: https://www.revespcardiol.org/es-caracterizacion-bibliometrica-produccion-bibliografica-delosgrupos-articulo-S0300893212001790 

Camí JBioethical challenges in personalised medicine.   Contributions to Science 2012; 8(2): 171-3.  Download PDF

Camí J, Mans C, Vendrell M. La recerca i les oportunitats perdudes. Política científica i universitària.   En: Piqueras M i Ribas C (Coord.). Pensament i ciència als Països Catalans. Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa Edicions; 2011; 195-214. 

Camí J, Fickert R. Els parcs científics i tecnològics com a impulsors del sector de la biomedicina a Catalunya.   Nota d’economia 2011; 97-98; 155-65.  Download PDF

Pons J, Sais C, Illa C, Méndez-Vásquez RI, Suñén-Pinyol E, Casas M, Camí JIs there an association between the quality of hospitals' research and their quality of care?.   J Health Serv Res Policy 2010; 15: 204-9.  Download PDF

Camí JUna proposta per interpretar com i perquè hem arribat a la posició actual.   Monogràfic electrònic Centre d’Estudis Jordi Pujol 2010; 8.  Download PDF

Bigorra J, Camí JNous models per afavorir la innovació en l’àmbit de la recerca en salut.   Referent 2010; 9: 58-63.  Download PDF

Méndez-Vásquez RI, Suñén-Pinyol E, Olivé-Vázquez G, Cervelló R, Camí J.  Caracterización de la producción de los integrantes del Centro de Investigación Biomédica en Red en Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), 1997-2006. Barcelona: PRBB, 2009.    Available at: https://researchmarks.com/ciberesp 

Méndez-Vásquez RI, Suñén-Pinyol E, Olivé-Vázquez G, Cervelló R, Camí JCaracterización bibliométrica de la producción del País Vasco, 2000-2006. Barcelona: PRBB, 2009.   Available at: https://researchmarks.com/biobasque/ 

Khachaturian ZS, Camí J, Andrieu S, Avila J, Boada Rovira M, Breteler M, Froelich L, Gauthier S, Gómez-Isla T, Khachaturian AS, Kuller LH, Larson EB, Lopez OL, Martinez-Lage JM, Petersen RC, Schellenberg GD, Sunyer J, Vellas B, Bain LJ. Creating a transatlantic research enterprise for preventing Alzheimer's disease.   Alzheimers Dement 2009; 5(4): 361-6.  Download PDF

Camí J¿Necesitamos más leyes? También necesitamos más autoregulación.   Eidon 2008; 26: 11-5.  Download PDF

Camí J, Méndez-Vásquez RI, Suñén-Pinyol E. Evolución de la productividad científica de España en Biomedicina (1981-2006).   Redes 2008; 10: 24-9.  Download PDF

Méndez-Vásquez RI, Suñén-Pinyol E, Cervelló R, Camí JMapa bibliométrico de España 1996-2004. biomedicina y ciencias de la salud.   Med Clin (Barc) 2008; 130(7): 246-53.  Download PDF

Camí JLa autoregulación de los científicos mediante buenas prácticas.   SEBBM 2008; 156: 24-9.  Download PDF

Méndez-Vásquez RI, Suñén-Pinyol E, Camí JCaracterització bibliomètrica de la producció de les principals institucions i centres de Catalunya: anàlisi de tendències dins del període 1992-2006. Barcelona: PRBB-AATRM, 2008.   Available at: http://researchmarks.com/tendenciescat06 

Ariza A, Camí JInvestigación básica, clínica y traslacional.   En: Rozman C y Cardellach F (Ed.). Farreras-Rozman Medicina Interna. XVI ed. Madrid: Elsevier; 2008. 85-9. 

Camí JFortalezas y limitaciones del “peer review”.   Med Clin (Barc) 2008; 131(Supl 5): 20-4.  Download PDF

Camí J, Veiga A. El cercle i la ciència.   En: Fragua R (Ed.). El llarg camí a Europa. Cinquanta anys del Cercle d’Economica. Barcelona: Cercle d’Economia; 2008; 425-8. 

Camí JCuantificando la actividad científica en urgencias.   Emergencias 2007; 19:55-6.  Download PDF

Camí JNotas sobre el contexto bibliométrico de Revista Española de Cardiología.   Rev Esp Cardiol 2007; 60: 101-3.  Download PDF

Camí JEixos de treball del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).   En: C Rangil (Ed.) Anuari Sociolaboral de la UGT de Catalunya. Barcelona: CRESC; 2007; 108-11. 

Camí JImpactos y desafíos de las nuevas aplicaciones biotecnológicas en Medicina.   En: Tezanos JF (Ed.). Los impactos sociales de la revolución científico-tecnológica. Madrid: Editorial Sistema; 2007; 151-70. 

Méndez-Vásquez RI, Suñén-Pinyol E, Sanz G, Camí JCaracterización bibliométrica de los grupos de investigación en temática cardio-cerebrovascular. España 1996-2004.   Barcelona: CNIC-PRBB, 2007.  Download PDF

Méndez-Vásquez RI, Suñén-Pinyol E, Torrens M, Castro-Fornielles J, Camí JCaracterización bibliométrica de los grupos de investigación en psiquiatría, psicología clínica y drogodependencias. España 1996-2004.   Barcelona: Fundación Alicia Koplowitz – PRBB, 2007. Available at: https://researchmarks.com/psiquiatria 

Rovira L, Méndez-Vásquez RI, Suñén-Pinyol E, Camí JCaracterització bibliomètrica de la producció científica a Catalunya, 1996-2006.   Informe AGAUR-PRBB. Barcelona, 2007. Available at: http://researchmarks.com/ncrcat06 

Camí J, Fickert R, Badia T. Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).   Coneixement i Societat 2006; 11: 82-9.  Download PDF

Suñén E, Méndez- Vásquez RI, Camí JEstudi bibliomètric de la producció científica a Catalunya, distribució per àrees temàtiques, centres, sectors i institucions (1996-2004).   Barcelona: CIRIT-PRBB-UPF-AATRM, 2006.  Download PDF

De la Torre R, Farré M, Ó Mathúna B, Roset PN, Pizarro N, Segura M, Torrens M, Ortuño J, Pujadas M, Camí JMDMA (ecstasy) pharmacokinetics in a CYP2D6 poor metaboliser and in nine CYP2D6 extensive metabolisers.   Eur J Clin Pharmacol 2005; 61: 551-4.  Download PDF

Camí J, Suñén-Piñol E, Méndez-Vásquez R. Mapa bibliométrico de España 1994-2000. Biomedicina y Ciencias de la Salud.   Med Clin (Barc) 2005; 124: 93-101.  Download PDF

Camí J, Bertranpetit J. The Promising Future of Biobanks: Building a Global Perspective. En: The Genomics Revolution: Reshaping Vaccine Development and Delivery.   Bethesda: The American Society for Cell Biology; 2005; 119-30.  Download PDF

Camí JAnálisis de la investigación biomédica en España.   En Muñoz E, Santesmases MJ, López Facal, J, Plaza LM y Todt O (Ed.). El espacio común de conocimiento en la Unión Europea. Un enfoque al problema desde España. Madrid: Academia Europea de Ciencias y Artes; 2005; 131-57.  Download PDF

Camí JBioregió catalana, un repte socioeconòmic i cultural.   Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2004. Consell Econòmic i Social de Barcelona; 2005; 121-6.  Download PDF

Mocumbi PM, Camí J, Jansà JM, de la Corte P. Salud y Desarrollo: Retos para el Siglo XXI (Fòrum Barcelona 2004).   Barcelona: Fundació IMIM, Fundación Salud, Innovación y Sociedad, 2005.  Download PDF

De la Torre R, Farré M, Roset PN, Pizarro N, Abanades S, Segura M, Segura J, Camí JHuman pharmacology of MDMA: pharmacokinetics, metabolism and disposition.   Ther Drug Monit 2004; 26(2): 137-44.  Download PDF

Farré M, de la Torre R, Ó Mathúna B, Roset PN, Peiró AM, Torrens M, Ortuño J, Pujadas M, Camí JRepeated doses administration of MDMA in humans: pharmacological effects and pharmacokinetics.   Psychopharmacology 2004; 173: 364-75.  Download PDF

Camí JInvestigación biomédica.   En: J Rodés y J Guardia (Ed.). Medicina Interna. 2a ed. Barcelona: MASSON; 2004; 9-13.  Download PDF

Ariza A, Camí JInvestigación básica, clínica y traslacional.   En: Rozman C y Cardellach F (Ed.). Farreras-Rozman Medicina Interna. XV ed. Madrid: Elsevier; 2004; 83-5. 

Rovira L, Suñén E, Méndez-Vásquez R, Camí JDinámica de intercitación y cocitación entre las universidades españolas: Análisis bibliométrico de los documentos citados producidos en las universidades y de los documentos citantes en el período 1994-2000, a partir de las bases de datos National Citation Report, del ISI.   2004. 

Camí J, Suñén E, Méndez-Vásquez R. Estudi bibliomètric sobre la producció científica de Catalunya en el periode 1981-2002.   Barcelona: IMIM-UPF-CIRIT, 2004.  Download PDF

Poudevida S, Farré M, Roset PN, Camí JConstrucción de un cuestionario para la Valoración de los Efectos Subjetivos de Sustancias con Potencial de Abuso (VESSPA): Evaluación del éxtasis.   Adicciones 2003; 15(2): 115-26.  Download PDF

Camí J, Farré M. Drug Addiction.   N Engl J Med 2003; 349(10): 975-86.  Download PDF

Roset PN, Farré M, Poudevida S, Abanades S, Camí JEvaluación experimental del potencial de abuso en humanos.   En: Monografías Dr. Antonio Esteve. Nº. 31. Barcelona: Fundación Dr. Antonio Esteve; 2003; 99-108.  Download PDF

Farré M, Roset PN, de la Torre R, Poudevida S, Abanades S, Peiró AM, Álvarez Y, Pizarro N, Segura M, Camí JEstudios controlados en humanos de éxtasis.   Adicciones 2003; 15. Supl. 2:121-34.  Download PDF

Camí J, Suñen E, Carbó JM y Coma L. Producción Científica Española en Biomedicina y Ciencias de la Salud (1994-2000).   Barceona: ISCIII-IMIM, 2003. Partially published at: Quark 2003; 30: 13-88.  Download PDF

Camí J, Suñén E, Méndez R. Caracterización bibliométrica de Grupos de Investigación Biomédica en España.   Barcelona: IMIM-UPF-ISCIII, 2003.  Download PDF

Hernández-López C, Farré M, Roset PN, Menoyo E, Pizarro N, Ortuño J, Torrens M, Camí J, de la Torre R. 3,4-Methylenedioxymethamphetamine (Ecstasy) and alcohol interactions in humans: Phychomotor performance, subjective effects, and pharmacokinetics.   J Pharmacol Exp Ther 2002; 300(1): 236-44.  Download PDF

Farré M, Mas A, Torrens M, Moreno V, Camí JRetention rate and illicit opioid use during methadone maintenance interventions: a meta-analysis.   Drug Alcohol Depen 2002; 65: 283-90.  Download PDF

Pizarro N, Ortuño J, Farré M, Hernández-López C, Pujadas M, Llebaria A, Joglar J, Roset PN, Mas M, Segura J, Camí J, de la Torre R. Determination of MDMA and its metabolites in blood and urine by gas chromatography-mass spectrometry and analysis of enantiomers by capillary electrophoresis.   J Anal Toxicol 2002; 26: 157-65.  Download PDF

Camí JEn el país de las políticas públicas a destiempo.   Quark 2002; 22-23: 7-10.  Download PDF

Camí J, Coma L, Rovira L, Espluga X. Publicaciones científicas de las 10 universidades radicadas en Cataluña: Estudio bibliométrico de los documentos indexados por las bases de datos del ISI a lo largo de 18 años (1981-1998).   Barcelona: IMIM-UPF-CIRIT, 2002.  Download PDF

Roset PN, Farré M, de la Torre R, Mas M, Menoyo E, Hernández C, Camí JModulation of rate of onset and intensity of drug effects reduces abuse potential in healthy males.   Drug Alcohol Depen 2001; 64: 285-98  Download PDF

Farré M, Camí JPsicoestimulantes y drogas de diseño.   Master en Drogodependencias. Primera edición “on line” 2000-2002. Formació a distancia. Les Heures. Universitat de Barcelona. Àrea de Ciències de la Salut. 2001; 1-46. 

Farré M, Camí JLSD y otros alucinógenos.   Master en Drogodependencias. Primera edición “on line” 2000-2002. Formació a distancia. Les Heures. Universitat de Barcelona. Àrea de Ciències de la Salut. 2001; 1-37.  Download PDF

Farré M, Roset PN, de la Torre R, Poudevida S, Hernández-López C, Peiró AM, Menoyo E, Sánchez I, Camí JFarmacología clínica de la 3,4-metilenodioximetanfetamina (MDMA, éxtasis).   Conductas Adictivas [Revista electrónica] 2001; 1(1):[4 pantallas]. Available at: http://www.conductasadictivas.org/ conductas/html/articulos/farmacologia.htm  

Farré M, Camí JOpiáceos.   Net A et al, ed. Toxicología.net [monografia en CD-ROM]. Barcelona: Mubimedia, S.L.; 2001; [11 pantalles]. 

Camí J, Coma L, Rovira L. Producció científica (SCI, SSCI i AHSCI) a Catalunya, període 1981-98.   Treballs de la Societat Catalana de Biologia 2001; Vol 51: 137-48.  Download PDF

Camí JRecerca i desenvolupament a Barcelona. Els Monogràfics de Barcelona.   Metròpolis Mediterrània 2001; 1: 32-7.  Download PDF

Camí JEvaluación de la investigación biomédica.   Med Clin (Barc) 2001; 117: 510-13.  Download PDF

Coma L, Suñén E, Carbó JM, Rovira L, Camí JNational Citation Report (ISI). Catalunya 1981-1998.   Barcelona: IMIM-UPF-CIRIT, 2001. 

Camí JLas sustancias: Farmacología.   En: Grupo Igia y colaboradores, eds. Contextos, Sujetos y Drogas: Manual sobre Drogodependencias. Madrid: Inst. Municipal de Salut Pública-FAD, 2000; 159-85. 

De la Torre, Farré M, Ortuño J, Mas M, Brenneisen R, Roset PN, Segura J, Camí JNon-linear pharmacokinetics of MDMA (“ecstasy”) in humans.   Br J Clin Pharmacol 2000; 49: 104-9.  Download PDF

Camí J, Farré M, Mas M, Roset PN, Poudevida S, Mas A, San L, de la Torre R. Human Pharmacology of 3,4-Methylenedioxymethamphetamine (“Ecstasy”): psychomotor performance and subjective effects.   J Clin Psychopharmacol 2000; 20: 455-66. 

Pacifici R, Zuccaro P, Farré M, Pichini S, Di Carlo S, Roset PN, Hernández-López C, Ortuño J, Segura J, Camí J, de la Torre R. Immunomodulating activity of MDMA.   Ann New York Acad Sci 2000; 914: 215-24.  Download PDF

De la Torre R, Farré M, Roset PN, Hernández-López C, Mas M, Ortuño J, Menoyo E, Pizarro N, Segura J, Camí JPharmacology of MDMA in humans.   Ann New York Acad Sci 2000; 914: 225-37.  Download PDF

Farré M, Mas M, Molina L, Camí JLong QT syndromes induced by ecstasy and other recreational drugs.   Heart 2000; (electronic letter, 3 August 2000). 

Camí JIntoxicación aguda por drogas de abuso.   En: Rozman C (Ed.). Medicina Interna. Farreras Rozman. Vol. II. Madrid: Ediciones Harcourt, S.A.; 2000; 2990-3. 

Clavería LE, Guallar E, Camí J, Conde J, Pastor R, Ricoy JR, Rodríguez-Farré E, Ruíz-Palomo F, Muñoz E, on behalf of the Study Group on Policy Research in Health Sciences. Does peer review predict the performance of research projects in health sciences?   Scientometrics 2000; 47: 11-23.  Download PDF

Oriol A, Bruguera M, Bombí JA, Vilardell M, Viñas J, Olivé JM, Camí JJustificación de la necesidad de planificación social en la producción de médicos.   Med Clin (Barc) 2000; 114:381-3. 

Camí JNuevos desafíos éticos tras el anuncio del genoma humano.   Quark 2000; 18: 7-13.  Download PDF

Camí JInvestigación clínica.   En: Rozman C (Ed.). Medicina Interna. Farreras Rozman, Vol.I. Madrid: Ediciones Harcourt, S.A.; 2000; 90-3.  Download PDF

Camí JPriorización de la investigación biomédica: implicaciones para la investigación en salud pública y servicios sanitarios.   Gaceta Sanitaria 2000; 14: 327-9.  Download PDF

Camí JThe Municipal Medical Research Institute.   Contributions to Science 2000; 1(3): 371-3.  Download PDF

Ortuño J, Pizarro N, Farré M, Mas M, Segura J, Camí J, Brenneisen R, de la Torre R. Quantification of 3,4-methylenedioxymetamphetamine and its metabolites in plasma and urine by gas chromatography with nitrogen-phosphorus detection.   J Chromatogr B 1999; 723: 221-232. 

Mas M, Farré M, de la Torre R, Roset PN, Ortuño J, Segura J, Camí JCardiovascular and neuroendocrine effects and pharmacokinetics of 3,4-Methylenedioxymethamphetamine in humans.   J Pharmacol Exp Ther 1999; 290:136-145.  Download PDF

Arasteh K, Poudevida S, Farré M, Roset PN, Camí JResponse patterns of the Spanish version of the 49-item short form of the Addiction Research Center Inventory (ARCI) after the use of sedatives, stimulants, and opioids.   Drug Alcohol Depend 1999; 55: 117-125.  Download PDF

Camí J, Farré M. Farmacología de los alucinógenos.   En: Scr. Gral. VI Enc. Nac. Drogodependencias Enfoque Comunitario, eds. VI Encuentro Nacional sobre Drogodependencias y su Enfoque Comunitario. Cádiz: Ctr. Prov. Drogodependencias de Cádiz, 1999; 89-102. 

Camí J, Mas M, Farré M, Roset PN, Poudevida S, Mas A, Menoyo E, San L, Ortuño J, de la Torre R. Farmacología clínica de la 3,4-metilenodioximetanfetamina (MDMA, ÉXTASIS).   En: Fericgla JM, Ed. Los enteógenos y la ciencia. Nuevas aportaciones científicas al estudio de las drogas. Barcelona: Los Libros de la Liebre de Marzo; 1999; 126-132.  Download PDF

De la Torre R, Camí JMore on opioid overdose.   Addiction, 1999; 973-980.  Download PDF

Farré M, Mas M, Poudevida S, Roset PN, Menoyo E, Mas A, de la Torre R, Camí JEfectos farmacotoxicológicos de las drogas de síntesis.   En: López-Fernández LA, López Buitrago M, eds. Drogas y Salud. Red de Actividades de Promoción de Salud. Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública, 1999; 62-70. 

Poudevida S, Farré M, Mas M, Camí JObjetivar lo subjetivo, de la fiesta al laboratorio.   Ulises, 1999; 2: 33-38. 

Pizarro N, Ortuño J, Segura J, Farré M, Mas M, Camí J, de la Torre R. Quantification of Amphetamine Plasma Concentrations by Gas Chromatography Coupled to Mass Spectometry.   J Pharmaceutical and Biomedical Analysis 1999; 21: 739-747.  Download PDF

Camí JLa evaluación como síntoma de buena salud.   Med Clin (Barc) 1999; 112: 218-219. 

Camí JEditoriales y editores de revistas biomédicas ante una nueva encrucijada.   Quark 1999; 16: 69-71.  Download PDF

Camí J, Farré M, González ML, Segura J, de la Torre R. Cocaine Metabolism in Humans After Use of Alcohol: Clinical and Research Implications.   En: Galanter M, ed. Recent developments in alcoholism, volume XIV: the consequences of alcoholism. New York: Plenum Publishing Corporation; 1998; 437-455.  Download PDF

Farré M, Terán MT, Roset PN, Mas M, Torrens M, Camí JAbuse Liability of Flunitrazepam Among Methadone-Maintained Patients.   Psychopharmacology , 1998; 140: 486-495.  Download PDF

Marta M, Roset PN, Farré M, Camí JUse and Abuse of Flunitrazepam.   Ann Pharmacother, 1998; 32: 980-981.  Download PDF

Marta M, Farré M, Roset PN, Camí JToxicidad del Éxtasis.   Med Clin (Barc) 1998; 111: 516-517.  Download PDF

Camí JCrónica de una decepción.   Quark 1998; 10: 8-12.  Download PDF

Camí J (Ed.)Presentació.   En: Memoria Científica de l’Institut Municipal d’Assistència Sanitaria (IMAS) 1996-1997. Barcelona: IMAS; 1998. 

Camí J, Coma L. Producción bibliográfica de las ayudas de investigación financiadas por el FIS durante el período 1988-1992.   Barcelona: FIS-IMIM-UPF, 1998.   Download PDF

Camí J, Carné X. Del “medicamentazo” al “recetazo”.   En: Observatorio de la Comunicación Científica eds. Informe Quiral 1997. Barcelona: Rubes Editorial SL, 1998. 25-30.  Download PDF

Farré M, de la Torre R, González ML, Terán MT, Roset PN, Menoyo E, Camí JCocaine and Alcohol Interactions in Humans: Neuroendocrine Effects and Cocaethylene Metabolism.   J Pharmacol Exp Ther 1997; 283: 164-176.  Download PDF

Camí J, Ayesta FJ. Farmacodependencias.   En: Flórez J ed. Farmacología humana 3ª ed. Barcelona: Masson S.A.; 1997; 565-591. 

Gómez I, Coma L, Fernández MT, Morillo MF, Camí JMedicina Clínica (1992-1993) vista a través del SCI.   Med Clin (Barc) 1997; 109: 497-505. 

Camí J, Fernández MT, Bordons M, Zulueta MA, Gómez I. Producción Científica Española en Biomedicina y Ciencias de la Salud durante el período 1990-93 (SCI y SSCI) y comparación con el período 1986-89.   Med Clin (Barc) 1997; 109: 481-496.  Download PDF

Camí JA vueltas con el fraude en ciencia.   Quark 1997; 6: 38-49.  Download PDF

Camí JImpactolatría: diagnóstico y tratamiento.   Med Clin (Barc) 1997; 109: 515-524.  Download PDF

Gómez I, Bordons M, Camí JScience by the country.   Science 1997; 276:883-4.  Download PDF

Camí JSobre los políticos y los científicos.   Quark 1997; 8: 7-8.  Download PDF

Camí J, Segura J. Metabolismo hepático de los fármacos.   En: Valenzuela J, Rodés J, ed. Gastroenterología y Hepatología 2. Santiago de Chile: Publicaciones Técnicas Mediterráneo; 1997; 635-642.  Download PDF

Farré M, Terán MT, Camí JA comparison of the acute behavioral effects of flunitrazepam and triazolam in healthy volunteers.   Psychopharmacology (Berl) 1996; 125: 1-12.  Download PDF

Camí J, Farré M. Farmacología de los alucinógenos.   En: San L, Gutiérrez L, Casas M ed. Alucinógenos: la experiencia psicodélica. Ediciones en Neurociencias; 1996; 11-28. 

Camí J, Farré M. Éxtasis, la droga de la Ruta del Bakalao.   Med Clin (Barc) 1996; 106: 711-716. 

Sellers E, Camí J (Co-chair)Pharmacological treatment of substance use disorders: international issues in medications.   Report of a joint consultation organized by the Addiction Research Foundation, Toronto, and the WHO Programme on Substance Abuse, Geneva 1996. 

Farré M, Roset PN, Camí JCombinación de sustancias psicoactivas y conducción de vehículos.   En: Monografías Dr. Antonio Esteve. Nº. 19. Barcelona: Fundación Dr. Antonio Esteve; 1996. 39-46.  Download PDF

Camí JPsicoestimulantes: de la cocaína al éxtasis pasando por las anfetaminas.   Madrid: Ed. Aguilar; 1996. 1-100.  Download PDF

Segura J, Camí J, Badía R. Protocolo del indicador Mortalidad por reacción Aguda a Sustancias Psicoactivas, 1996.   Madrid: SEIT. 

Barrio G, de la Fuente L, Camí JDrug research situation in Spain and identification of research needs.   En : European Commission ed. Drugs. Research Related Initiatives in the European Union. Florence: The Robert Schuman Centre; 1996. 1-65 . 

Muñoz E, Sanz L, Espinosa de los Monteros J, Camí JEvaluación del FIS como programa de I+D.   En: Ricoy JR, Guasch MF, Clavería LE. FIS (1988-1995) Una aproximación al análisis de un programa de I+D. Madrid: INSALUD 1996. 61-75. 

Rodés J, Belmonte C, Camí J, Martín Moreno JM, Soler J. Unidades temáticas.   En: Reuni Albacete Seminario 1996. Instituto de Salud Carlos III. Madrid: Ministerio de Sanidad, 1996. 147-158. 

Roset PN, Farré M, Camí JInvestigación terapéutica y ensayos clínicos en el SIDA.   SIDA Press 1996; 10: 12-16. 

De la Torre R, Ortuño J, González ML, Farré M, Camí J, Segura J. Determination of cocaine and its metabolites in human urine by gas chromatography/mass spectrometry after simultaneous use of cocaine and ethanol.   J Pharm Biomed Anal 1995; 13: 305-312.  Download PDF

Segura J, de la Torre R, Pascual JA, Ventura R, Farré M, Ewin RR, Camí JAntidoping control laboratory at the games of the XXV Olympiad Barcelona '92. Part I. Management of resources. Part II. Strategies and results.   En: Donike M, Geyer H, Gotzmann A, Mareck-Engelke U, Rauth S, eds. Recent Advances in Doping Analysis. Proceedings of 12th Cologne Workshop on dope Analysis. Verlag Sport und Buch Strauß, Köln, 1995; 403-411 y 413-430. 

Cirera L, Porta M, Monteis J, Camí JTrends in acute drug poisoning in the Hospital del Mar (Barcelona), and the relative impact of "Prosereme", Spain's drug review program.   J Pharmacoepidemiol 1995; 4: 3-19 

Camí JFarmacología y Toxicidad de la MDMA (Éxtasis).   Barcelona: Ediciones en Neurociencias, 1995; 1-111 

Camí JA public good book.   Addiction 1995; 90: 192-193. 

Torrens M, Camí JDesigner Drug Use in Spain.   Substance Misuse Bulletin 1995; 1:7. 

Camí J, Domingo-Salvany A. Factores de riesgo en la muerte por heroína.   Med Clin (Barc) 1995; 105: 455-456. 

Torrens M, Camí JTrends in Drug Consumption in Spain: 1993 Report of the National Plan on Drug Abuse ('Plan Nacional Sobre Drogas').   Addiction 1995; 90: 1123-1124. 

Gómez I, Fernández MT, Zulueta MA, Camí JAnalysis of the biomedical research in Spain.   Research Policy 1995; 24: 459-471.  Download PDF

Camí JPermiso sabático ¿vacación o trabajo?.   Med Clín (Barc) 1995; 104: 339-340.  Download PDF

Camí JConflicto de intereses e investigación clínica.   Med Clin (Barc) 1995; 105: 174-179.  Download PDF

Camí JPromoción de medicamentos, promoción científica y conflicto de intereses.   Gaceta Sanitaria 1995; 9: 273-275.  Download PDF

Camí JInvestigación clínica y conflicto de intereses.   Quark 1995; 1: 96-101.  Download PDF

Farré M, Lamas X, Camí JSensation seeking amongst healthy volunteers participating in phase I clinical trials.   Br J Clin Pharmacol 1995; 39: 405-409.  Download PDF

Lamas X, Farré M, Camí JAcute effects of pentazocine, naloxone and morphine in opioid-dependent volunteers.   J Pharmacol Exp Ther 1994; 268: 1485-1492.  Download PDF

Gutiérrez-Cebollada J, de la Torre R, Ortuño J, Garcés J, Camí JPsychotropic drug consumption and other factors associated with heroin overdoses.   Drug Alcohol Depend 1994; 35: 169-174. 

Camí J, Lamas X, Farré M. Acute effects of tramadol in methadone-maintained volunteers.   Drugs (Suppl) 1994; 47: 39-43. 

Lamas X, Farré M, Llorente M, Camí JSpanish version of the 49-item short form of the Addiction Research Center of Inventory (ARCI).   Drug Alcohol Depend 1994; 35: 203-209. 

Lamas X, Farré M, Moreno V, Camí JEffects of morphine in nondependent humans:a meta-analysis.   Drug Alcohol Depend 1994; 36: 147-152. 

San L, Fernández T, Camí J, Gossop M. Efficacy of methadone vs. methadone and guanfacine in the detoxification of heroin-addicted patients.   J Substance Abuse Treatment 1994; 11: 463-469. 

Camí JThe need for instruments both fantastic and mythical.   Addiction 1994; 89: 14-16. 

Torrens M, Camí J"La ruta del bakalao".   Addiction 1994; 89: 619-620. 

Torrens M, Camí JThe effects of HIV infection on the development of methadone maintenance treatment in Spain.   Addiction 1994; 89: 1707-1708. 

Camí JControl externo e institucional de la investigación clínica.   Med Clin (Barc) 1994; 102: 119.  Download PDF

Camí JEl efecto placebo en investigación clínica.   Investigación Clínica y Bioética 1994; 12: 13-15. 

Torrens M, San L, Camí JBuprenorphine versus heroin dependence: Comparison of toxicologic and psychopathologic characteristics.   Am J Psychiatry 1993; 150: 822-824.  Download PDF

San L, Tato J, Torrens M, Castillo C, Farré M, Camí JFlunitrazepam consumption among heroin addicts admitted for inpatient detoxification.   Drug Alcohol Depend 1993; 32: 281-286. 

Farré M, de la Torre R, Llorente M, Lamas X, Ugena B, Segura J, Camí JAlcohol and cocaine interactions in humans.   J Pharmacol Exp Ther 1993; 266: 1364-1373.  Download PDF

Garcés JM, de la Torre R, Gutiérrez J, Miralles R, Torné J, Camí JEficacia clínica de la naloxona en la intoxicación etílica aguda.   Rev Clin Esp 1993; 193: 431-434. 

Camí JDrogas de abuso.   En: S. Nogué-Gitab, ed. Toxicología Clínica. Barcelona: Springer-Verlag; 1993; 159-170. 

Camí J, Farré M. Evaluación del potencial de abuso de los psicofármacos.   En: Casas M, Gutiérrez M, San L, eds. Adicción a Psicofármacos. Sitges (Barcelona): Ediciones en Neurociencias, 1993; 13-21. 

Camí J, Casals X. Las drogas, discusión inacabable.   Med Clin (Barc) 1993; 100 (Supl) 1: 37-39. 

Barrio G, De la Fuente L, Camí JEl consumo de drogas en España y su posición en el contexto europeo.   Med Clin (Barc) 1993; 101: 344-355. 

Camí J, Fernández MT, Gómez Caridad I. La producción científica española en Biomedicina y Salud. Un estudio a través del Science Citation Index (1986-1989).   Med Clin (Barc) 1993; 101: 721-731.  Download PDF

Camí J, Gilabert M, San L, de la Torre R. Hypercortisolism after opioid discontinuation in rapid detoxification of heroin addicts.   Br J Addiction 1992; 87: 1145-1151. 

San L, Camí J, Fernández T, Ollé JM, Peri JM, Torrens M. Assessment and management of opioid withdrawal symptoms in buprenorphine dependent subjects.   Br J Addiction 1992; 87: 55-62. Original traduït posteriorment a la Rev Psiquiatría Fac Med Barna 1992;7: 327-335. 

Camí JDrug abuse research and treatment: methodological consequences of expectancy.   En: Cohén-Yañez J, Amezcua-Gastélum JL, Villarreal J, Salázar Zavala L (Eds.). Drug Dependence: from the molecular to the social level. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1992; 179-193. 

Camí J, Ayesta F. Farmacodependencia.   En: Flórez J, ed. Farmacología humana. Barcelona: Ediciones Científico-Técnicas Masson Salvat; 1992; 491-508. 

Camí JInterpretation of analytical results.   En: J. Segura and R. de la Torre, eds. Current Issues on Drugs of Abuse Testing. Boca Ratón, Florida: CRC Press Inc.; 1992; 151-152. 

Camí JDrogas de diseño: ¿un nuevo reto?.   En: Laporte J. R. ed. Avances en terapéutica. Barcelona: Ediciones Científico-Técnicas Masson Salvat; 1992; (16): 211-223.  Download PDF

Farré M, Lamas X, Terán MT, Camí JMétodos para el estudio en humanos del potencial de abuso de psicofármacos.   Farmacología del SNC 1992; 6: 25-36. 

Farré M, Badenas JM, Lamas X, Ugena B, Camí JTratamiento del dolor agudo en un hospital general: opiniones de médicos y enfermeras.   Rev Clín Esp 1992; 190: 152-156. 

Camí J, Farré M, Lamas X. Volunteering for research.   Lancet 1992; 340: 1103.  Download PDF

Camí J, Guerra D, Ugena B, Segura J, de la Torre R. Effect of subject expectancy on the THC intoxication and disposition from smoked hashish cigarettes.   Pharmacol Biochem & Behavior 1991; 40: 115-119.  Download PDF

Gutiérrez Cebollada J, Camí J, de la Torre R. Heroin intoxication: the relation between plasma morphine concentration and clinical state at admission.   Eur J Clin Pharmacol 1991; 40: 635. 

San L, Pomarol G, Peri JM, Ollé JM, Camí JFollow-up after six month maintenance on naltrexone versus placebo in heroin addicts.   Br J Addiction 1991; 86: 983-990. 

De la Torre R, Farré M, Ortuño J, Camí J, Segura J. The relevance of urinary cocaethylene following the simultaneous administration of alcohol and cocaine.   J Anal Toxicol 1991; 15: 223. 

Domingo A, Antó JM, Camí JEpidemiological surveillance of opioid-related episodes in an emergency room of Barcelona, Spain (1979-1989).   Br J Addiction 1991; 86: 1459-1466. 

Camí JIntoxicación aguda por drogas de abuso.   En: Rozman C (Ed.). Tratado de Medicina Interna. Farreras Rozman. Barcelona: Ed. Doyma, S.A; 1991; 2537-41. (Edición revisada en 1995) 

Camí J, Bigelow GE, Griffiths RR, Drummond DC (Guest editors). Clinical testing of Drug Abuse Liability.   Br J Addiction, vol 12, 1991. 

Camí JPerspectives and future on testing for abuse liability in humans.   Br J Addiction 1991; 12: 1529-1531. 

Farré M, Camí JPharmacokinetic considerations in abuse liability evaluation.   Br J Addiction 1991; 12: 1601-1606. 

Camí JHuman drug abuse liability: testing times ahead.   Br J Addiction 1991; 12: 1525-1526. 

Collaborative Group of the Spanish Society of Clinical Pharmacology (Steering Committee: Arnau JM, Camí J, García-Alonso F, Laporte JR, Palop R). Comparative study of the efficacy of dipyrone, diclofenac sodium and pethidine in acute renal colic.   Eur J Clin Pharmacol 1991; 40: 543-546.  Download PDF

San L, Camí J, Peri JM, Mata R, Porta M. Efficacy of clonidine, guanfacine and methadone in the rapid detoxification of heroin addicts: a controlled clinical trial.   Br J Addiction 1990; 85: 141 147. 

Ortuño J, de la Torre R, Segura J, Camí JSimultaneous detection in urine of cocaine and its main metabolites.   J. Pharm Biomed Anal 1990; 8: 911-914. 

Camí JSíntesis clandestina de drogas: pasado, presente y futuro.   Med Clin (Barc) 1990; 95: 344 347. 

Camí JUrgencias por drogas de abuso.   Rev Toxicol 1990; 7: 131-134. 

Segura J, de la Torre R, Congost M, Camí JProficiency testing on drugs of abuse: One year's experience in Spain.   Clinical Chemistry 1989; 35: 879 883.  Download PDF

San L, Camí J, Peri JM, Mata R, Porta M. Success and failure at inpatient heroin detoxification.   Br J Addiction 1989; 84: 81 87. 

García Alonso F, Gutiérrez M, San L, Bedate J, Forteza Rei J, Rodríguez Artalejo F, Palop R, López Alvarez M, Pérez de los Cobos JC, Camí J and the Spanish Study Group in Drug AddictionA multicentre study to introduce naltrexone for opiate dependence in Spain.   Drug Alcohol Depend 1989; 23: 117 121. 

Carbó M, Segura J, de la Torre R, Badenas J, Camí JEffect of quinolones on caffeine disposition.   Clin Pharmacol Ther 1989; 45: 234 240. 

Sánchez Carbonell J, Brigos B, Camí JEvolución de una muestra de heroinómanos dos años después del inicio del tratamiento (proyecto EMETYST).   Med Clin (Barc) 1989; 92: 135 139. 

Camí JDrogas de diseño o análogos de sustancias controladas.   En: de Torres S, Usieto R, eds. Simposio Científico sobre Drogas y Sociedad. Madrid: U.I.M.P., 1989; 109-114. 

Camí JMethyl Phenyl Tetrahydropyridine Neurotoxicity: from clandestine drug synthesis to a model for Parkinson's disease.   En: Redda K, Walker C, Barnett G, eds. Cocaine, Marijuana, and Designer Drugs: Chemistry, Pharmacology, and Behavior. Boca Ratón: CRC Press, Inc., 1989; 201 209. 

Segura J, Congost M, de la Torre R, Camí JControl de calidad en el análisis de drogas de abuso.   En: VII Jornadas Toxicológicas Españolas. Monografía Técnica nº 8. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo, 1989; 117 131. 

Camí JConsiderations about Clinical Interpretation of Analytic Results.   En: European Military Conference on Drug Abuse, Roma: Istituto Superiore di Sanità, Diregione Generale della Sanità Militare, 1989; 81-85. 

Camí JClinical pharmacology and designer drugs.   En: Klein M, Sapienza F, McClain H Jr., eds. Clandestinely Produced Drugs, Analogues and Precursors. Problems and solutions. DEA, Washington, 1989; 147 160. 

Segura J, de la Torre R, Botet CR, Congost M, Ventura R, Camí JAnálisis de drogas de abuso: problemática asociada y control de calidad.   Comunidad y Drogas (Madrid) 1989; 11: 11 28. 

San L, Camí J, Porta M, Peri JM, Torrens M. Inpatient Heroin Detoxification: the authors'reply to Cook.   Br J Addiction 1989; 84: 1369-1370. 

Guardiola E, Camí JCenso de grupos que realizan investigación en toxicología en España. Actualización (1988).   Madrid: Plan Nacional de Investigación científica y Desarrollo Tecnológico, 1989. 

Antó JM, Sunyer J, Rodríguez Roisín, R, Suárez Cervera M, Vázquez L and the Toxicoepidemiological Committee (Artigas F, Camí J, et al). Community outbreaks of asthma associated with inhalation of soybean dust.   N Engl J Med 1989; 320: 1097 1102. 

Camí J, Llorente M, Farré M, Badenas JM, Ugena B. Personality of healthy volunteers participating in phase I clinical trials.   Person individ Diff 1989; 10: 1199 1200. 

Camí J, de la Torre R, García Sevilla L, Ugena B, Knobel H, Segura J. Alcohol antagonism of hypercortisolism induced by naloxone.   Clin Pharmacol Ther 1988; 43: 599 604.  Download PDF

Rodríguez ME, Camí JAlcoholism among inpatients in a general hospital in Barcelona, Spain.   Int J Addictions 1988; 23: 29 49. 

De la Torre R, Ortuño J, Camí J, Segura J. Comprehensive gas chromatographic analysis of heroin street samples.   J Pharm Biomed Anal 1988; 6: 813 819. 

Sánchez Carbonell J, Camí J, Brigos, B. Follow up of heroin addicts in Spain (Emetyst project): results 1 year after treatment admission.   Br J Addiction 1988; 83: 1439 1448. 

Camí JFarmacología de la Cannabis.   Comunidad y Drogas (Madrid) 1988; 7: 31 60. 

Camí J, Rodríguez ME. Cocaína: la epidemia que viene.   Med Clin (Barc) 1988; 91: 71 76.  Download PDF

Brigos B, Camí J, Sánchez Carbonell, J. ¿Disminuye la incidencia de heroinómanos en España?.   Med Clin (Barc) 1988; 91: 435 436. 

Farré M, Camí JCocaína: aspectos clínicos y farmacológicos. Gutiérrez Cebollada J, Camí J. Intoxicación aguda y síndrome de abstinencia a opiáceos.   En: Duró JC, Garcés JM, eds. Manual de Urgencias Médicas. Barcelona: Ed. Lab. Grifols, S.A.; 1988; 340 343, 337 339. 

Guardiola E, Camí J¿Quién investiga en toxicología en España?. Análisis de los datos obtenidos al realizar un censo de grupos de trabajo en toxicología.   Rev Toxicol 1988; 5: 127-132. 

Camí J, Guardiola E. Características e impacto de la investigación toxicológica en España en los últimos cinco años.   Rev Toxicol 1988; 5: 185 187. 

Guardiola E, Camí JLa investigación toxicológica en España vista a través de las bases de datos (1985 1986).   Med Clin (Barc) 1988; 91: 11 15. 

Guardiola E, Camí JDifusión internacional de la investigación española en dependencia de drogas.   Med Clin (Barc) 1988; 91: 375 378. 

Segura J, Mestres M, Aubets J, de la Torre R, Ugena B, Camí JDetection and quantification of non steroidal anti inflamatory agents by gas chromatography/mass spectometry: diclofenac.   Biomed Environ Mass Spectr 1988; 16: 361 365. 

Camí J, Antó JM, Monteis J, Alvarez Lerma F, Menoyo E, Caus F, Farré M. Monitoring cocaine epidemics in Barcelona.   Lancet 1987; 2: 450 451. 

Guerra D, Solé A, Camí J, Tobeña A. Neuropsychological performance in opiate addicts after rapid detoxification.   Drug Alcohol Depend 1987; 20: 261 270. 

Mur A, Martí C, Muñoz JA, de Torres S, Camí J, Llorens J. Problemática de los recién nacidos de madres adictas a opiáceos.   Arch Pediat (Barc) 1987; 38: 539 551. 

Camí JDependencia de benzodiacepinas.   Medicine (Barc) 1987; 90: 501 506. 

Guardiola E, Camí JImpacto de la investigación toxicológica en España durante los últimos años.   Madrid: Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, 1987. 

Tarrús E, Camí J, Roberts DJ, Spickett RGW, Celdran E, Segura J. Accumulation of caffeine in healthy volunteers treated with furafylline.   Br J Clin Pharmacol 1987; 23: 9 18.  Download PDF

Miralles R, Camí J, Gutiérrez J, Torné J, Garcés JM, Badenas JM. Diclofenac versus dipyrone in acute renal colic, a double blind controlled trial.   Eur J Clin Pharmacol 1987; 33: 527 528. 

Mreish G, Rius V, Solà R, del Villar A, Humet C, Camí JEstudio de la fluidoterapia en un hospital general.   Control de Calidad Asistencial 1987; 2: 46 50. 

Rodríguez ME, Camí JSubstance use among medical students in Barcelona, Spain. A comparison with previous surveys.   Drug Alcohol Depend 1986; 18: 311 318. 

Sánchez-Carbonell J, Camí JRecuperación de heroinómanos: definición, criterios y problemática de los estudios de evaluación y seguimiento.   Med Clin (Barc) 1986; 87: 377-382. 

Segura J, de la Torre R, Camí JControl antidoping en Barcelona.   Apunts (Barc) 1986; 23: 233 236. 

Martínez Roig A, Camí J, Llorens Terol J, de la Torre R, Perich F. Acetylation phenotype and hepatotoxicity in the treatment of tuberculosis in children.   Pediatrics 1986; 77: 912 915. 

Guerra D, Porta M, Camí JLa relevancia clínica del efecto placebo.   Medicina Integral (Barc) 1986; 7: 17 23. 

Camí J, de Torres S, San L, Solé A, Guerra D, Ugena B. Efficacy of clonidine and of methadone in the rapid detoxification of patients dependent on heroin.   Clin Pharmacol Ther 1985; 38: 336 341.  Download PDF

Sánchez Carbonell J, Camí JGuía de Servicios Ambulatorios para Toxicómanos.   Cuaderno de Acción Social. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1985; (supl. 19). 

Polo L, Zelaya M. Comunidades para toxicómanos.   En: Camí J (Coord.) Cuaderno Técnico. Madrid: Dir. Gral. Acción Social (Min. de Trabajo) y Asamblea de Madrid de la Cruz Roja Española, 1984; 1 71. 

Camí J, Alvarez F, Monteis J, Caus, J, Menoyo E, de Torres S. Heroína, nueva causa de urgencias toxicológicas.   Med Clin (Barc) 1984; 82: 1 4.  Download PDF

Verdaguer A, López Colomés JL, Camí, J, San, L, Rodríguez H, de Torres S, Drobnic L. Estudio de los procesos patológicos en 176 ingresos de heroinómanos en un hospital general.   Med Clin (Barc) 1984; 82: 9 12.  Download PDF

Camí J¿Por qué se depende de la heroína?.   Med Clin (Barc) 1984; 82: 18 20.  Download PDF

Camí J, de Torres S, San L. Pautas y criterios ante el ingreso de heroinómanos en el hospital general.   Med Clin (Barc) 1984; 82: 327 331.  Download PDF

Camí J, de Torres S, Solé A, Guerra D, Rodríguez H, Ugena B. Cambios cardiovasculares y neuropsicológicos durante la desintoxicación de heroinómanos a base de clonidina.   Med Clin (Barc) 1984; 82: 429 432.  Download PDF

Monteis J, Alvarez F, Segarra R, Camí JFactores de ingreso en la intoxicación medicamentosa aguda.   Med Clin (Barc) 1984; 82: 475 478.  Download PDF

San L, Camí J, de Torres S. Sobre la desintoxicación y/o deshabituación de heroinómanos.   Rev Psiquiatría Fac Med Barna 1984; 11: 512 516.  Download PDF

Camí JAspectos farmacológicos de la dependencia de heroína.   Farmacoterapia 1984; 1: 291 296.  Download PDF

De Torres S, Camí J, San L. Entorn social i cultural, el procés d'emmalaltir: la toxicomania per heroïna.   En: Actes del XIIè Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1984; 347 354. 

Camí JUtilización clínica de la clonidina en la dependencia de opioides.   En: Actas de la VII Reunión Nacional de la Asociación Española de Farmacólogos. Zaragoza: Graf. Aurora, 1984; 26 28. 

Camí JNuevas toxicomanías. Los inhalantes.   En: VI Simposio Español de Pediatría Social. Córdoba: Editorial San Pablo, 1983; 127 132. 

Camí JA propósito de la Orden Ministerial por la que se regulan los tratamientos con metadona.   Med Clin (Barc) 1983; 81: 911 913.  Download PDF

Boatella J, Camí J, González N, de la Torre MC. Determinación analítica del fenotipo acetilador utilizando como fármaco isoniazida.   Ciencia e Ind Farmacéutica (2ª ed) 1983; 2: 311 315.  Download PDF

Camí JAvances en la farmacología de los antibióticos ß lactámicos.   En: Avances en Terapéutica. Laporte J, Salvá JA, eds. Barcelona: Salvat, 1982; (12): 54 72.  Download PDF

Camí J, Segura J, Baños JE, García I, Drobnic L. Evaluation of urinary elimination of n Acetyl ß glucosaminidase in healthy volunteers treated with dibekacin or gentamicin.   Antimicrob Agents Chemother 1982; 21: 1013 1015.  Download PDF

Camí JGuia Farmacològica de l'Hospital de Ntra Sra del Mar.   Barcelona, 1982; 1 73.  Download PDF

Camí J, de Torres S. Farmacologia de les drogues de consum il.legal.   En: Curs de Drogodependències, Institut d'Estudis de la Salut. Tortosa: Departament de Sanitat, Generalitat de Catalunya, 1981; 97 112. 

Camí JCannabis, aspectos sanitarios.   Cuadernos de Pedagogía (Barc) 1981; 73: 14 17.  Download PDF

Camí JLa marihuana i els seus efectes sobre l'organisme humà.   Ciència (Barc) 1981; 2: 40 47.  Download PDF

Camí J, Frati M, Martín ML. Acute Poisoning in Barcelona, Spain.   Clinical Toxicology 1980; 17: 421 428.  Download PDF

Laporte J, Laporte JR, Camí J, et al. (Grupo Universitario Multicéntrico). Consumo de drogas en el medio Universitario.   Med Clin (Barc) 1980; 73: 317 326.  Download PDF

Camí J, Frati M, Martín ML. Intoxicación aguda en Barcelona. Epidemiología y consideraciones sobre su terapéutica.   Med Clin (Barc) 1980; 75: 287 291.  Download PDF

Camí J, de Torres, S. El consum il·legal de drogues.   En: Actes de l'XIè Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana. Barcelona, 1980; 222 227.  Download PDF

Camí JIntoxicacions agudes. Paper d'una Unitat d'Informació i Assistència Toxicològica.   Ann Med (Barc) 1980; 66: 862 876.  Download PDF

Camí JLa recerca a la Universitat.   En: Actes del III Congrès Universitari Català. Barcelona: Edicions 62, 1980; 72 77. 

García Sevilla L, Bosch J, Camí J, Garau A, Martínez E, Mezquita C, Tobeña A. Proposició d'organització i finançament de la recerca universitària.   En: Actes del III Congrés Universitari Català. Barcelona: Edicions 62, 1980; 401 407. 

Camí J, Laporte JR, Drobnic L. Penicilinas y cefalosporinas, Antibióticos aminoglucosídicos, Tetraciclinas y cloranfenicol, Antibióticos de amplio espectro, Macrólidos, lincosaminas y otros antibióticos.   En: Drobnic L, Salvá JA eds. Curso sobre Antibioticoterapia. Barcelona: Ed. Ruan, S.A., Madrid; 1980; 205 218, 219 224, 225 232, 233 242. 

Camí J, Giménez Camarasa J, Frati M, Martín ML. Urticaria aguda. Estudio epidemiológico retrospectivo en un hospital general de Barcelona.   Rev Clín Esp 1980; 158: 127 130.  Download PDF

Camí J, Galí S. La Recerca a la Universitat.   En: La Recerca als Països Catalans. Barcelona: Congrés de Cultura Catalana, 1978; 93 101. 

Camí J, Laporte J, Gutiérrez R, Laporte JR. Estudio de los preparados que contienen anfetamina existentes en el mercado farmacéutico nacional.   Med Clin (Barc) 1977; 68: 57 62.  Download PDF

Laporte JR, Camí J, Gutiérrez R, Laporte J. Caffeine, tobacco, alcohol and drug consumption among medical students in Barcelona.   Eur J Clin Pharmacol 1977; 11: 449 453.  Download PDF

Camí JDependencia de drogas.   Medicine (Ed. esp) 1977; 36: 124-134.  Download PDF

Segura A, Laporte JR, Camí JPreparados que contienen anfetamina.   Med Clin (Barc) 1977; 69: 91.  Download PDF

Laporte J, Camí JLa investigación científica en Cataluña.   Destino 1977; 2062:189 191.  Download PDF

Camí JCaracterització de l'activitat deplecionadora de la tiramina en el cor i en el conducte deferent de rata i la seva modificació per distints fàrmacs.   Resumen de Tesis Doctoral. Dir: Prof. F. Jané. Bellaterra: Publicaciones de la Universidad Autónoma, 1977; 

Camí JTeràpia megavitamínica.   Ann Med (Barc) 1977; 63: 366 368.  Download PDF